loader image
background-blackboard-3

شرکت اُچک در جشنواره فروش ویژه اقساطی خود, با کاهش دادن قیمت ها و کارمزد سعی در فراهم آوردن شرایطی نموده است تا کسی دست خالی از این جشنواره بیرون نرود. در اقدامی کم نظیر کارمزد اقساط از 4 درصد تا 2 درصد نیز کاهش پیدا کرده است. سقف اقساط در این طرح 6 ماه می باشد. شما نهایت با سه فقره چک صیادی این امکان را دارید تا از مزایای این جشنواره برخوردار شوید زیرا می توانید به ازای هر دو ماه فقط یک فقره چک بدهید.

پاسخ به سوالات شما

کاهش قیمت ها و تغییر کارمزد از 4 درصد به 2 درصد از مزایای این طرح است.

حداقل مبلغ پیش پرداخت در کارمزد بانکی “22%” می باشد و در کارمزد شرکتی حداقل پیش پرداخت “35%” می باشد.

در این جشنواره اولین قسط پس از تکمیل مدارک از ۳۰ روز بعد شروع خواهد شد.

در این جشنواره اولین قسط پس از تکمیل مدارک از ۳۰ روز بعد شروع خواهد شد.

در این جشنواره تمام سفارشات پس از تکمیل مدارک، به صورت آنی تحویل داده می شود.

هیچ محدودیتی در تعداد اقلام وجود ندارد.

در این جشنواره می توان به ازای هر دو قسط یک فقره چک صیادی تحویل گردد.

ارائه اسکن کارت ملی و ثبت نام در وب سایت اُچک www.ochek.ir